+380 44 238 69 00
info@interrisk.com.ua

Wszechstronne wsparcie procesu wyegzekwowania długuWszechstronne wsparcie procesu wyegzekwowania długu

Zastosowanie indywidualnych sposobów rozpracowania każdej konkretnej sprawy z równoległym użyciem opracowanych algorytmów oddziaływania na procesy wyegzekwowania, stwarzają dla «Inter Risk Ukraina» możliwość zapewnienia wysokiej jakościowo ochrony praw i interesów prawnych naszych klientów, natomiast zachowanie stałego osobistego kontaktu z dłużnikami umożliwiają uregulowania zadłużenia przy minimalizacji negatywnych skutków w chwili, gdy kredytobiorca (lub inni dłużnicy) wykonują swoje pieniężne zobowiązania.

Zrozumienie potrzeb naszych klientów, i wszystkich czynników, wpływających na wypłacalność kredytobiorcy (lub innych dłużników), przywodzi nas do wynajdywania nowych, wysokiej jakości, sposobów uregulowania zadłużenia, które będą odpowiadać potrzebom obydwu stron.

 1. Przedsądowa windykacja;
 2. Windykacja sądowa (przygotowanie i składanie wniosków roszczeniowych, przygotowania i złożenia pisemnych wyjaśnień, przygotowania i składania wniosków, apelacji, skarg, zastępstwo procesowe.
 3. Przedstawicielstwo w postępowaniu egzekucyjnym (przygotowanie i składania wniosków, skarg, zapytań wniosków, wizyty do służb komorniczych);
 4. Działania, wiązane z wyszukiwaniem nieruchomości/dłużnika (wyjazd na miejsce lokalizacji mienia, wyszukiwania dłużnika / mienia);
 5. Zabezpieczenie zastawu za zgodą wierzyciela i dłużnika, lub przymusowo poprzez Państwową Służbę komorniczą.

Usługi „Contact Center”Usługi „Contact Center”

W większości przypadków wyegzekwowania zadłużenia na stadium do sądowym to najbardziej efektywny i szybki sposób odzyskania długu.

„Contact Center” zapewnia pełne i kompleksowe zdalnie-informacyjne wsparcie działalności. Dzięki możliwości szybkiego skalowania operatorów / miejsc pracy, biorących udział w projekcie, my fachowo zarządzamy portfelami spraw biznesowych.

W ponad 80% spraw osiągamy skutek wyegzekwowania zadłużenia na etapie przed procesowym. W przypadku, jeśli należności nie są zwracane, zapewniamy ich zwrot drogą sądową poprzez:

 1. Sporządzenie i wysłanie pisemnych monitów i wezwań do zapłaty;
 2. Ustanowienie kontaktu z dłużnikiem i podmiotami związanymi ze sprawą;
 3. Wysłanie IVR (Interactive Voice Response) powiadomień;
 4. Skierowanie kontekstowe SMS-ów (Short Message Service) komunikatów;
 5. E-mail-informacji pocztą elektroniczną w trybie automatycznym;
 6. Prowadzenie telefonicznych negocjacji z dłużnikami;
 7. Aktualizacja informacji i danych kontaktowych dłużników;
 8. Przeprowadzenia osobistych spotkań z dłużnikami.

Kompleksowe usługi prawneKompleksowe usługi prawne

Nasza firma oferuje kompleksowę obsługę prawną. Zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i maksymalną ochronę praw i interesów. Gwarancją tego jest nasze wieloletnie doświadczenie, o czym możecie przekonać się czytając odpowiednie rozdziały na naszej stronie internetowej. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie wysokiej jakości usług dla biznesu i jak wysokie są koszty błędów.

 1. Udzielenie jednorazowej konsultacji w kwestiach prawnych (ustne i pisemne konsultacje);
 2. Przygotowanie dokumentów (pozwu, pozwów wzajemnych, roszczeń, skarg, żądań, wniosków, petycji, sprzeciwów wobec roszczenia, apelacji, skargi kasacyjnej);
 3. Opracowanie dokumentów kadrowych (zasady wewnętrznego regulaminu pracy, umowy zbiorowe, umowy o odpowiedzialności materialnej, umowy o pracę, opisy stanowisk pracy, przepisy dotyczące tajemnicy komercyjnej, etc.);
 4. Praca dotycząca umów (analiza umowy, zaproponowanej przez kontrahenta i przygotowanie propozycji, co do wprowadzenia zmian celem ochrony interesów Klienta, negocjacje dot. sporządzenia, zmiany, rozwiązania umów (negocjacje biznesowe);
 5. Predsądowe przedstawicielstwo (przestudiowanie materiałów sprawy sądowej celem wyznaczenia sądowej perspektywy sporu, udział w negocjacjach w sprawach spornuch.
 6. Reprezentowanie w sądzie (z wyjątkiem spraw karnych);
 7. Reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym; 

Kompleksowe prowadzenie procedury bankructwaKompleksowe prowadzenie procedury bankructwa

Dość często przymusowe wyegzekwowanie zadłużenia, osób prawnych oparte na instytucji przymusu państwowego (sądy, służba wykonawcza) nie prowadzi do pożądanego wyniku. W tym przypadku trzeba stosować specjalne metody windykacji z nierzetelnym dłużnikiem. Jednym ze skutecznych sposobów ściągania zadłużenia jest odzyskanie długu poprzez upadłość. Nasze doświadczenie, dobre wyniki w pracy oraz profesjonalizm prawników zapewni wierzycielowi możliwość zaoszczędzenia czasu w procedurze windykacji i zapewni, że postępowanie upadłościowe zostanie skierowane na zwrot zagarniętych przez dłużnika środków.

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego;
 2. Przygotowanie i złożenie wniosków o dodatkowych potrzebach finansowych;
 3. Opracowanie planów projektu reorganizacji;
 4. Udział w postępowaniu sądowym;
 5. Opracowanie projektu planu sanacji dłużnika;
 6. Udział w postępowaniu upadłościowym sądowym;
 7. Udział w spotkaniu wierzycieli, komitetu wierzycieli;
 8. Zaskarżenie orzeczeń /działań sądu, zarządców mienia, kierującego procesem upadłości;
 9. Udział w realizacji (sprzedaży) nieruchomości (przetargu);